Barnomsorgsavgift

Välkommen till

Förskolan Vilda Tilda

Avgiften beräknas på procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst. När den sammanlagda bruttoinkomsten uppgår till 47 080 kr/månad betalas maxbeloppet.

I följande tabell räknas det yngsta barnet som barn nr. 1

 

 

Den högsta avgiften i förskolan för ett heltidsbarn: Från 1 års ålder till augusti det året barnet fyller tre år:

Barn 1                 3 % av inkomsten – dock högst 1 425 kr/mån

Barn 2                 2 % av inkomsten – dock högst    950 kr/mån

Barn 3                 1 % av inkomsten – dock högst    475 kr/mån

Barn 4                 Avgiftsfri

Den högsta avgiften i förskolan för ett heltidsbarn: Från augusti det år barnet fyller tre år till 6 års ålder:

Barn 1                 2,55 % av inkomsten – dock högst 1211 kr/mån Barn 2  1,7 % av inkomsten – dock högst    807 kr/mån

Barn 3 0,85 % av inkomsten - dock högst 404 kr/mån Barn 4                Avgiftsfri

Om du har frågor angående barnomsorgsavgiften kontakta:

Katarina Glans 073-054 10 48 eller kontakt@forskolanvildatilda.se