Fadderbarn

Välkommen till

Förskolan Vilda Tilda

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra." (Utdrag från läroplan för förskolan)

Som en del i att bry sig om varandra och andra  bestämde vi (2009) tillsammans med barnen på förskolan Vilda Tilda att bli fadder till ett barn via Plan Internationell.