Mål

Välkommen till

Förskolan Vilda Tilda

Förskolan Vilda Tilda skall verka för en kvalitativ och stimulerande verksamhet och förskolemiljö.

 

Detta vill vi göra genom att:

 

•stimulera och ta till vara varje barns inneboende krafter och resurser.

•låta barnet vara den unika person det är och utvecklas i sin egen takt.

 

•låta barnet uttrycka sig i en tillåtande, skapande och levande miljö och därmed behålla sin spontana kreativa arbetsglädje.

 

•skapa en atmosfär som formar människor till att visa hänsyn, tolerans, jämlikhet och demokrati.