BarnomsorgsavgiftVälkommen till


Förskolan Vilda Tilda

Vårdnadshavarna är innehavare av platsen.


Barnomsorgsavgiften beräknas efter de inkomster familjen redovisat på blanketten: Inkomstuppgift. Vårdnadshavare som inte lämnar in inkomstuppgift betalar maxtaxa. Månadsavgiften betalas samma månad som den gäller, senast den 27:e varje månad på förskolans bankgiro. Märk med barnets namn och månad det gäller. Autogiro kan beställas hos er bank.


Bankgiro: 5268-0212.


Vårdnadshavare ansvarar för att betalningen sker varje månad och att det kommer i rätt tid till förskolan. OBS! Ingen faktura skickas ut. Den som försummar att betala avgiften riskerar att förlora platsen på förskolan för sitt barn. Varsel föregår uppsägning. Avgiften debiteras från och med den dag plats står till förfogande och så länge platsen är tecknad, även vid ledigheter så som sjukdom, lov, semester samt uppsägningstid.


Avgiften debiteras 12 månader om året.


Uppsägning: Uppsägning av barnomsorgsplatsen sker skriftligen till rektor senast före månadsskiftet som inträffar 3 månader före avflytt. Avgiften skall betalas under hela uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej.


Höjning av barnomsorgsavgiften för 2020


Avgiften beräknas på procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst. När den sammanlagda bruttoinkomsten uppgår till 47 080 kr/månad betalas maxbeloppet.

I följande tabell räknas det yngsta barnet som barn nr. 1


Den högsta avgiften i förskolan för ett heltidsbarn: Från 1 års ålder till augusti det året barnet fyller tre år:

Barn 1                 2,55 % av inkomsten – dock högst 1257  kr/mån Barn 2                1,7 % av inkomsten – dock högst     838  kr/mån

Barn 3                0,85 % av inkomsten - dock högst   419  kr/mån Barn 4                Avgiftsfri


Den högsta avgiften i förskolan för ett heltidsbarn: Från augusti det år barnet fyller tre år till 6 års ålder:

Barn 1                 3 % av inkomsten – dock högst 1 478 kr/mån

Barn 2                 2 % av inkomsten – dock högst    986 kr/mån

Barn 3                 1 % av inkomsten – dock högst    493 kr/mån

Barn 4                 Avgiftsfri

Om du har frågor angående barnomsorgsavgiften kontakta:

Katarina Glans 073-054 10 48 eller kontakt@forskolanvildatilda.se