SemesterstängtVälkommen till


Förskolan Vilda Tilda

Förskolan Vilda Tilda stänger för semester under fyra sommarveckor. Vilka veckor det kommer bli 2021 får vi återkomma med senare.

Fristående förskolor/fritids i kommunen har beslutat att samarbeta vid tillfällig stängning och sommarstängning. Barnomsorg kommer att erbjudas de föräldrar som inte har möjlighet att lösa detta själva.


  • Om behov av barnomsorg finns vid tillfälliga stängningsdagar skall en skriftlig ansökan inkomma till ordinarie verksamhet senast 1 månada i förväg, på blankett som finns på förskolan. Föräldrar kommer två veckor före tillfällig stängning att meddelas vilken enskild förskola som är aktuell.
  • Om behov av barnomsorg finns under sommarstängning skall en skriftlig ansökan inkomma till ordinarie verksamhet senast den 12 maj, på blankett som finns på förskolan.Inför sommarstängning gör fristående förskolor/fritids en sammanställning över hur många barn som önskat plats under denna period. Därefter beslutas vilken fristående förskola som är aktuell och föräldrar kommer att, två veckor före sommarstängning, meddelas vilken.