Utdrag ur stadgar för

Personalkooperativet Förskolan Vilda Tilda i Ucklum

 


Intagning

§8               Intagning av barn till föreningens förskola sker efter ansökan hos styrelsen. Ansökan prövas av styrelsen


Uppsägning av barnomsorgsplats

§9               Uppsägning av barnomsorgsplats skall skriftligen anmälas till styrelsen minst tre månader före platsanvändandets upphörande. Uppsägning räknas fr. o. m. den 1:a i nästkommande månad.


Barnomsorgsavgifter

§10              För den verksamhet som föreningen bedriver skall platsinnehavaren erlägga en månadsavgift till personalkooperativet förskolan Vilda Tilda i Ucklum, ek. för.


Uppsägning av platsinnehavare

§11              Styrelsen förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan säja upp platsinnehavaren då en månadsavgift ej är erlagd efter två månader. Styrelsen skall under denna period ha skickat två betalningspåminnelser.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intagning/Uppsägning av plats på

Förskolan Vilda Tilda