VerksamhetVälkommen till


Förskolan Vilda Tilda

Förskolan Vilda Tilda skall verka för en kvalitativ och stimulerande verksamhet och förskolemiljö.


Detta vill vi göra genom att:


•stimulera och ta till vara varje barns inneboende krafter och resurser.

 

•låta barnet vara den unika person det är och utvecklas i sin egen takt.


•låta barnet uttrycka sig i en tillåtande, skapande och levande miljö och därmed behålla sin spontana kreativa arbetsglädje.


•skapa en atmosfär som formar människor till att visa hänsyn, tolerans, jämlikhet och demokrati.