PersonalVälkommen till


Förskolan Vilda Tilda

I verksamheten arbetar:     


  • Yvonne Nilsson Sköldén     

Barnskötarutbildning

Undersköteutbildning


  • Anette Larsson

Barnskötarutbildning

Förskollärarutbildning

Rektorsprogrammet

                 

  • Annette Brown

Förskollärarutbildning


  • Susanne P-I Gössfeldt

Barnskötarutbildning


  • Elina Pilblad


  • Bathije Berisha

Kock
Tina Storm Astorsson                  Katarina Glans

Barnskötare /                               Ekonomi

Kokerska