Personal

I verksamheten arbetar:     


Yvonne Nilsson Sköldén     

Barnskötarutbildning

Undersköteutbildning


Anette Larsson

Barnskötarutbildning

Förskollärarutbildning

Rektorsprogrammet

                 

Annette Brown

Förskollärarutbildning


Susanne P-I Gössfeldt

Barnskötarutbildning


Elina Pilblad


Bathije Berisha

Kock
Tina Storm Astorsson                  Katarina Glans

Barnskötare /                               Ekonomi

Kokerska