Viktigt att veta
  • Personalen har tysnadsplikt.


  • Personalen har anmälningsplikt till socialtjänsten enligt Skollagen och Socialtjänstlagen om personalen har oro/misstänker att ett barn far illa både fysiskt och/eller psykiskt.


  • Prata alltid med någon personal vid lämning och hämtning av barnet/barnen.


  • Ring och meddela om ditt barn inte kommer till förskolan. Det går bra att prata in ett meddelande på telefonsvararen om vi inte svarar.


  • När barnet varit sjukt eller ledigt och ska komma tillbaka till förskolan så meddela oss, helst dagen innan barnet ska komma tillbaka.


  • Förskolan har öppet vardagar 6.30-17.15. Vid behov av annan tid tas detta upp till diskussion i föreningens styrelse.


  • Information hur förskolan hanterar personuppgifter hittar du här.