Förskolan Vilda Tilda

Välkommen till Vilda Tilda!

Förskolan Vilda Tilda är belägen i centrala Ucklum och är en fristående förskola med enskild huvudman som drivs som en ekonomisk förening. Vi har plats för 21 barn i åldrarna 1-5 år. Vi har nära till både skogen och till sjön Hällungen.

För oss på förskolan Vilda Tilda har leken en framträdande roll. Vi tror att barnen i sin lek lär sig att förstå och hantera sin värld bättre. I leken är allting möjligt, och leka kan man göra överallt!

Vi arbetar efter skollagen och förskolans läroplan, Lpfö 18.

unsplash