Förskolan Vilda Tilda

Semesterstängt

Fristående förskolor/fritids i kommunen har beslutat att samarbeta vid tillfällig stängning och sommarstängning. Barnomsorg kommer att erbjudas de föräldrar som inte har möjlighet att lösa detta själva.


  • Om behov av barnomsorg finns vid tillfälliga stängningsdagar skall en skriftlig ansökan inkomma till ordinarie verksamhet senast 1 månad i förväg, på blankett som finns på förskolan. Föräldrar kommer två veckor före tillfällig stängning att meddelas vilken enskild förskola som är aktuell.
  • Om behov av barnomsorg finns under sommarstängning skall en skriftlig ansökan inkomma till ordinarie verksamhet senast den 12 maj, på blankett som finns på förskolan. Inför sommarstängning gör fristående förskolor/fritids en sammanställning över hur många barn som önskat plats under denna period. Därefter beslutas vilken fristående förskola som är aktuell och föräldrar kommer att, två veckor före sommarstängning, meddelas vilken.

Förskolan Vilda Tilda stänger för semester under fyra sommarveckor.

2024 så stänger vi veckorna 28, 29, 30 och 31.

unsplash