Förskolan Vilda Tilda

Barnomsorgsavgift

Barnomsorgsavgiften beräknas efter de inkomster familjen redovisat på blanketten: Inkomstuppgift. Vårdnadshavare som inte lämnar in inkomstuppgift betalar maxtaxa. Månadsavgiften betalas samma månad som den gäller, senast den 27:e varje månad på förskolans bankgiro. Märk med barnets namn och månad det gäller. Autogiro kan beställas hos er bank.

Bankgiro: 5268-0212

Vårdnadshavare ansvarar för att betalningen sker varje månad och att det kommer i rätt tid till förskolan. OBS! Ingen faktura skickas ut. Den som försummar att betala avgiften riskerar att förlora platsen på förskolan för sitt barn. Varsel föregår uppsägning. Avgiften debiteras från och med den dag plats står till förfogande och så länge platsen är tecknad, även vid ledigheter så som sjukdom, lov, semester samt uppsägningstid.

Avgiften debiteras 12 månader om året.

Uppsägning: Uppsägning av barnomsorgsplatsen sker skriftligen till rektor senast före månadsskiftet som inträffar 3 månader före avflytt. Avgiften skall betalas under hela uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej.

Höjning av barnomsorgsavgiften för 2024

Avgiften beräknas på procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst. När den sammanlagda bruttoinkomsten uppgår till 54 830 kr/månad betalas maxbeloppet. I följande tabell räknas det yngsta barnet som barn nr. 1.

Den högsta avgiften i förskolan för ett heltidsbarn (från ett års ålder till augusti det året barnet fyller tre år):

  • Barn 1 - 3 % av inkomsten – dock högst 1688 kr/mån
  • Barn 2 - 2 % av inkomsten – dock högst 1125 kr/mån
  • Barn 3 - 1 % av inkomsten - dock högst 563  kr/mån
  • Barn 4 - Avgiftsfri

Den högsta avgiften i förskolan för ett heltidsbarn (från augusti det år barnet fyller tre år till sex års ålder):

  • Barn 1 - 2,55 % av inkomsten – dock högst 1434 kr/mån
  • Barn 2 - 1,7 % av inkomsten – dock högst 956 kr/mån
  • Barn 3 - 0,85 % av inkomsten – dock högst 478 kr/mån
  • Barn 4 - Avgiftsfri

Om du har frågor angående barnomsorgsavgiften kontakta:
Katarina Glans 073-054 10 48 eller kontakt@forskolanvildatilda.se

unsplash