Förskolan Vilda Tilda

Utbildning

Förskolan Vilda Tilda skall verka för en kvalitativ och stimulerande utbildning och förskolemiljö.

Detta gör vi genom att:

  • stimulera och ta till vara varje barns inneboende krafter och resurser.
  • låta barnet vara den unika person det är och utvecklas i sin egen takt.
  • låta barnet uttrycka sig i en tillåtande, skapande och levande miljö och därmed behålla sin spontana kreativa arbetsglädje.
  • skapa en atmosfär som formar människor till att visa hänsyn, tolerans, jämlikhet och demokrati.
unsplash