Förskolan Vilda Tilda

Stadgar gällande intagning och uppsägning

Utdrag ur stadgar för Förskolan Vilda Tilda i Ucklum:

Intagning
§8 Intagning av barn till föreningens förskola sker efter ansökan hos styrelsen. Ansökan prövas av styrelsen

Uppsägning av barnomsorgsplats
§9 Uppsägning av barnomsorgsplats skall skriftligen anmälas till styrelsen minst tre månader före platsanvändandets upphörande. Uppsägning räknas fr. o. m. den 1:a i nästkommande månad.

Barnomsorgsavgifter
§10 För den verksamhet som föreningen bedriver skall platsinnehavaren erlägga en månadsavgift till Förskolan Vilda Tilda i Ucklum, ek. för.

Uppsägning av platsinnehavare
§11 Styrelsen förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan säja upp platsinnehavaren då en månadsavgift ej är erlagd efter två månader. Styrelsen skall under denna period ha skickat två betalningspåminnelser.

unsplash