Förskolan Vilda Tilda

Fadderbarn

I läroplanen för förskolan (Lpfö 18) står det: "Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor." 

Vidare skriver Skolverket i läroplanen: "Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar."

För att utveckla barns förmågor som beskrivs ovan bestämde sig styrelsen 2009 tillsammans med barnen som då gick på förskolan att bli fadder för ett barn via Plan Internationell. Nu är vi fadder för ett barn i Asien.

unsplash