Förskolan Vilda Tilda

Regler för vistelsetider

Ert barns vistelsetider på Förskolan Vilda Tilda baseras på era arbetstider/studietider inkl. resväg till och från. Tänk på att lämning och hämtning ska ingå i tiden. Lediga föräldrar = lediga barn!  

För er som inte förvärvsarbetar/studerar men av andra anledningar önskar barnomsorg, gäller andra regler.

Är du föräldraledig, sjukskriven eller arbetssökande erbjuds du möjligheter att låta ditt barn vara på förskolan 15 tim/vecka. För att den verksamheten som Förskolan Vilda Tilda bedriver skall fungera så bra som möjligt gäller tiden 9.00 - 14.00 tre dagar i veckan, alternativt 9.00 - 12.00 fem dagar i veckan.


I samband med syskons födelse erbjuds barn 1-5 år vistelsetid utifrån vårdnadshavarens arbetstid i högst 5 dagar.

unsplash