Förskolan Vilda Tilda

Viktigt att veta

Personalen har tystnadsplikt!

Personalen har anmälningsplikt till socialtjänsten enligt Skollagen och Socialtjänstlagen om personalen har oro/misstänker att ett barn far illa både fysiskt och/eller psykiskt.

Prata alltid med någon personal vid lämning och hämtning av barnet/barnen.

Ring/smsa och meddela om ditt barn inte kommer till förskolan. Det går bra att prata in ett meddelande på telefonsvararen om vi inte svarar.

När barnet varit sjukt eller ledigt och ska komma tillbaka till förskolan så meddela oss, helst dagen innan barnet ska komma tillbaka.

Förskolan har öppet vardagar 6.30-17.15. Vid behov av annan tid tas detta upp till diskussion i föreningens styrelse.

Information hur förskolan hanterar personuppgifter hittar du i länken brevid.

unsplash